กลุ่มบริหารงานบุคคล
ทำเนียบกลุ่มบริหารงานบุคคล ปีการศึกษา 2564
ข้อมูลสถิติบุคลากรโรงเรียนตะโหมด ปีการศึกษา 2564
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 79.2 KB
รายชื่อผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาอื่น ๆ ปีการศึกษา 2564
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 93.33 KB
วิดีทันศน์งานเกษียณอายุราชการปีงบประมาณ 2564
มุติตาจิตนุสรณ์ในโอกาศเกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ 2564
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 4.76 MB
ประกาศโรงเรียนตะโหมด เรื่อง การกำหนดชั่วโมงการปฏิบัติงานเพื่อการประเมินวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ วPA สำหรับข้าราชการครูโรงเรียนตะโหมด
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 146.47 KB