งานทะเบียนวัดผล
ตรวจสอบการลงทะเบียนภาคฤดูร้อน
แจ้งคุณครูทุกท่าน เรื่องการดำเนินการสอบแก้ตัวกรณีพิเศษ และการเรียนภาคฤดูร้อน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ดังนี้

ส่วนที่ 1 การสอบแก้ตัวกรณีพิเศษ จะเป็นการดำเนินการสอบแก้ตัว รายวิชาที่ไม่ผ่าน ในภาคเรียนที่ 2/2562 และรายวิชาที่นักเรียนเรียนซ้ำแล้วไม่ผ่าน (แต่มีเวลาเรียนเกิน 60%) ในภาคเรียนที่ 2/2562  ซึ่งรายชื่อนักเรียนดังกล่าว ที่สามารถสอบแก้ตัวกรณีพิเศษได้ จะมีแถบสีเขียว ดังรายชื่อ (คลิกที่นี่)

ส่วนที่ 2 การเรียนภาคฤดูร้อน จะเป็นการลงทะเบียนของนักเรียนในรายวิชาที่ไม่ผ่านทั้งหมด (นอกเหนือจากที่แก้ตัวกรณีพิเศษ) ซึ่งนักเรียนได้ลงทะเบียนออนไลน์เป็นที่เรียบร้อย ดัง คำสั่งโรงเรียนตะโหมด 117/2563

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.82 MB
แจ้งรับหลักฐานทางการศึกษา (ปพ.1และปพ.2) สำหรับนักเรียนที่จบการศึกษา รอบที่ 1

คลิกที่นี่

ปฏิทินนักเรียนชั้นม.3 และ ม.6
รายชื่อนักเรียนที่ยังไม่ผ่าน ม.3, ม.6
คลิกที่นี่
ประกาศรายชื่อนักเรียน จบการศึกษา รอบที่ 1 (ม.3)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 220.99 KB