ภาพกิจกรรม
2ก.ค.2563 ขอขอบคุณกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลแม่ขรีร่วมกับปศุสัตว์อำเภอตะโหมดมาฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแก่สุนัขในร.ร.ตะโหมดและนำไปไว้ในศูนย์พักพิงเทศบาลตำบลแม่ขรี
โพสเมื่อ : 03 ก.ค. 2563,22:42   อ่าน 698 ครั้ง