fjrigjwwe9r0tb_Effect_Java:Head
fjrigjwwe9r0tb_Effect_Java:webhead
เข้าสู่ระบบสมาชิก
User Name
  Password
    สมัครสมาชิก
    ลืมPassword
   
 
fjrigjwwe9r0tb_Effect_Java:StatusBar

 

 

 

 

 

แจ้งตารางเรียนภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖

 

 

 

 

บันทึกข้อตกลงเกี่ยวกับผลปฏิบัติงาน ครั้งที่ 2

แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูฯ

 

แบบฟอร์มการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแนวปฏิรูปการเรียนรู้ของครูผู้สอน

 

 

คำสั่งเรียนซ้ำรายวิชา 1/2562 

 ดาวน์โหลดรายชื่อภาคเรียนที่ 1/2562

  รายชื่อนักเรียนภาคเรียนที่ 1/2562 

 ระดับชั้น ม.1

 ระดับชั้น ม.2

 ระดับชั้น ม.3

 ระดับชั้น ม.4

 ระดับชั้น ม.5

 ระดับชั้น ม.6

 ยอดนักเรียน

ตารางเรียนรวมแยกกลุ่มสาระฯ/ระดับชั้น

คำสั่งมอบหมายหน้าที่ครูจัดการเรียนการสอน 1/2562

คำสั่งมอบหมายหน้าที่ครูพี่เลี้ยง 1/2562

ปฏิทิน วิชาการ 1/62

      ทะเบียนนักเรียนรายบุคคล 

 

 

“เปิดบ้านวิชาการ สืบสานงานศิลป์ เยือนถิ่น ต.ม.”  

(TMS Open House 2018)


 

ประกาศ ตะโหมดวิชาการ ครั้งที่ 3 คลิกที่นี่

 

 
   
   
โรงเรียนตะโหมด อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง 93160 โทร & โทรสาร 074695392 e-mail :tamodeschool@gmail.com
©2014 by www.tamode.ac.th

fjrigjwwe9r0tb_Effect_Java:webstat