เข้าสู่ระบบสมาชิก
User Name
  Password
    สมัครสมาชิก
    ลืมPassword
   
 

 

 

 

นายสนิท  สุวรรณขาว

หัวหน้ากลุ่ม

หัวหน้าระดับ ชื่อ - สกุล
ม .1 นายสัญญา แก้วสม
ม. 2 นายปิยพงศ์ หนูดำ
ม. 3 นางสุรีรัตน์ โพธิ์ทอง
ม. 4 นายสุวืทย์ วัตรคล้าย
ม. 5 นายอุรชาติ หนู่นุ่น
ม. 6 นายศักการียา นกหมุด
 
   
   
โรงเรียนตะโหมด อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง 93160 โทร & โทรสาร 074695392 e-mail :tamodeschool@gmail.com
©2014 by www.tamode.ac.th