เข้าสู่ระบบสมาชิก
User Name
  Password
    สมัครสมาชิก
    ลืมPassword
   
 

นายมนูญ  เสนละเอียด

รองผู้อำนวยการ

 ดาวน์โหลดแผนกลยุทธ์

 
แผนปฏิบัติการประจำปี 2559...
          ภาษาไทย  
          วิทยาศาตร์ (โครงการที่ 1 2 3 )
          สุขศึกษาฯ 
          ศิลปะ 
          การงานฯ

 

 

 
   
   
โรงเรียนตะโหมด อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง 93160 โทร & โทรสาร 074695392 e-mail :tamodeschool@gmail.com
©2014 by www.tamode.ac.th