เข้าสู่ระบบสมาชิก
User Name
  Password
    สมัครสมาชิก
    ลืมPassword
   
 

จัดทำโครงร่างแผนงบประมาณ ปี 62

 

 ร่างมาตรฐานใหม่ มาตรฐานโรงเรียนตะโหมด

ร่างมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนตะโหมด

และการกำหนดค่าเป้าหมายมาตรฐานการศึกษา เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา

 

แบบฟอร์มการจัดทำแผน/โครงการปี62

1..ฟอร์มเขียนรายโครงงานปี61..ส่ง 30 ก.ย.61 

2..ฟอร์มโครงร่างการจัดทำแผน..ส่ง 5 ต.ค. 61

3..ฟอร์มเขียนโครงการ...ส่ง 16 ต.ค. 61 

4..กลยุทธ์+จุดเน้น + มฐ...>>ใช้ประกอบการเขียนโครงการ

**e-mail : patkacha2525@gmail.com

 

 

 

 

 

 

...........................................

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ  2561

แบบฟอร์มเขียนโครการ ปีงบประมาณ  2561 คลิกที่นี่     

แบบฟอร์มรายงานโครงการ (แบบฟอร์มรายงานโครงงาน)                       .............................................

แผนปฏิบัติการประจำปี 2560
 
 
   
   
โรงเรียนตะโหมด อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง 93160 โทร & โทรสาร 074695392 e-mail :tamodeschool@gmail.com
©2014 by www.tamode.ac.th