fjrigjwwe9r0tb_Effect_Java:Head
fjrigjwwe9r0tb_Effect_Java:webhead
เข้าสู่ระบบสมาชิก
User Name
  Password
    สมัครสมาชิก
    ลืมPassword
   
 
fjrigjwwe9r0tb_Effect_Java:StatusBar
fjrigjwwe9r0tb_HeadMenu102:DataDetail1

 ผลการทดสอบ O - NET ปีการศึกษา 2561

ผลการทดสอบ O-NET  ปีการศึกษา 2560

ข้อมูลนักเรียน  ภาคเรียนที่ 2/25ุ60

ม.1

ม.2

ม.3

ม.4

ม.5

ม.6

นักเรียนรายวิชาเพิ่มเติม

จำนวนนักเรียนทั้งหม


ตารางสอนครู  ภาคเรียนที่ 2/2559

ภาษาไทย     

 1   2 

คณิตศาสตร์   

 1   2 

วิทยาศาสตร์   

 1   2 

สังคมศึกษาฯ  

 1   2 

ศิลปะ          

 1    

สุขศึกษาฯ   

 1    

การงานฯ     

 1   2 

แนะแนว  

 1    ตารางเรียน  ภาคเรียนที่ 2/2559

ม.1

ม.2

ม.3

ม.4

ม.5

ม.6

 
   
   
โรงเรียนตะโหมด อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง 93160 โทร & โทรสาร 074695392 e-mail :tamodeschool@gmail.com
©2014 by www.tamode.ac.th

fjrigjwwe9r0tb_Effect_Java:webstat