เข้าสู่ระบบสมาชิก
User Name
  Password
    สมัครสมาชิก
    ลืมPassword
   
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนตะโหมด สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 |ความรู้ดี ทักษะเด่น เน้นคุณธรรม นำชุมชน >> งานมหกรรมเปิดโลกการศึกษาสร้างปัญญาเด็กพัทลุง ครั้งที่ 14 ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ ุ6 - 8 กันยายน 2561

 

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โรงฝึกงาน ๑๐๒/๒๗

 

 

   

 

ปฏิทินการวัดและประเมินผลการเรียน กลุ่มวิชาการ 

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

     วัน เดือน ปี                                                        

วันศุกร์ที่ 6 กรกฎาคม 2561 ส่งข้อสอบวัดผลลกลางภาค  
13,16 กรกฎาคม 2561 สอบวัดผลกลางภาค  
 วันอังคารที่ 31 กรกฎาคม  2561 ปิดระบบการวัดและประเมินผล  
วันพฤหัสบดีที่ 2 สิงหาคม 2561  ประกาศผลการเรียนครึ่งภาคเรียน  
วันศุกร์ที่ 31  สิงหาคม 2561  เปิดระบบการวัดผลปลายภาค  
 วันศุกร์ที่ 7 กันยายน  2561   ส่งข้อสอบวัดผลปลายภาค  
14,17  กันยายน  2561  สอบวัดผลปลายภาคเรียน  
18-16 กันยายน 2561      ปรับคะแนนวัดผลปลายภาค  
 วันพุธที่ 26 กันยายน 2561  ปิดระบบวัดผลปลายภาค  
 วันศุกร์ที่ 28  กันยายน  2561 ประชุมผู้ปกครองฝประกาศผลการเรียน  

  

  สอบวัดผลปลายภาค ภาคเรียนที่ 2/2560 ม.3และม.6

  สอบวัดผลปลายภาค ภาคเรียนที่ 2/2560 ม.1,ม.2,ม.4และม.5

  

  คำสั่งกำกับห้องสอบ

  คะแนนเต็มทุกวิชา

  รายวิชาหน้าที่พลเมือง

      สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 

 

 

 

  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  

   


 

 

  วันสุนทรภู่ 26 มิ.ย.60

40 ปี โรงเรียนตะโหมด 25 ส.ค.59

          โรงเรียนะโหมด ขอขอบคุณนักปั่นทุกคน

           โรงเรียนตะโหมดขอขอบคุณทุกท่านและทุกภาคส่วนที่ร่วมทำบุญและร่วมบริจาค

          เนื่องในโอกาสครบ 40 ปีดูภาพเพิ่มเติมได้ที่ facebook fanpage โรงเรียนตะโหมด

 

           สพฐ.ได้จัดทำระบบคลังข้อสอบมาตรฐาน

           ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)

           การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 https://www.youtube.com/watch?v=tE32HERiEs4

           ห้องสมุดออนไลน์คลังความรู้สำหรับครู  http://www.dlit.ac.th/

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


 
 
 
 

 


 

 

 

 

 

  

 

 
 
 
 

 

 

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

 
   
   
โรงเรียนตะโหมด อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง 93160 โทร & โทรสาร 074695392 e-mail :tamodeschool@gmail.com
©2014 by www.tamode.ac.th